Noutăți

EȘTI O PERSOANĂ BUNĂ?

     

D.L. Moody a spus: „Dumnezeu nu are nimic să le spună celor plini de sine / fățarnici. Dacă nu te smerești înaintea Lui în pulberea pământului și dacă nu îți mărturisești înaintea Lui fărădelegile și păcatele tale, atunci poarta raiului, care este deschisă doar păcătoșilor mântuiți prin har, trebuie să-ți fie închisă refuzându-ți-se accesul pentru vecie.

LA LINKUL DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI ARTICOL  ESTE O PREZENTARE BIBLICĂ VIDEO  PENTRU ADOLESCENȚI ȘI ADULȚI, TIP DESEN ANIMAT, FOARTE SIMPLĂ, DAR EXTREM DE EFICACE, PRIN CARE SE SCOATE ÎN EVIDENȚĂ STAREA SPIRITUAL-MORALĂ A OMULUI FIRESC, NEREGENERAT / NENĂSCUT DIN NOU / NEMÂNTUIT, CARE, AUTO-ÎNDREPTĂȚINDU-SE, CREDE CĂ ÎȘI POATE CÂȘTIGA CUMVA ’’SALVAREA / MÂNTUIREA / ACCESUL ÎN RAI, OBȚINE VREO FAVOAREA DE LA DUMNEZEU, ETC.”  PRIN EFORTURI, FAPTE ȘI MERITE PROPRII.

ÎN ACEASTĂ PREZENATARE BIBLICĂ ANIMATĂ ESTE SCOASĂ ÎN EVIDENȚĂ IMPORTANȚA CONFRUNTĂRII, CU LEGEA LUI DUMNEZEU / DECALOGUL, A PĂCATOSULUI NEMÂNTUIT SAU A “CREȘTINULUI” CARNAL / FIRESC / NEREGENERAT (CARE ESTE CEL MAI AUTO-ÎNȘELAT OM!), ATUNCI CÂND ÎNCEPEM SĂ ÎI EVANGHELIZĂM.

PRIN INTERMEDIUL PREZENTĂRII CORECTE ÎN FAȚA LOR, A LEGII LUI DUMNEZEU (CELE 10 PORUNCI / DECALOGUL) LE DĂM OCAZIA SĂ-ȘI POATĂ REALIZA STAREA LOR DISPERATĂ DE PĂCAT / DE SEPARARE DE PĂRTĂȘIA CU DUMNEZEU, ÎN CARE EI SE GĂSESC. ACEASTA SE REALIZEAZĂ PRIN INTERMEDIUL ÎNȚELEGERII CORECTE / BIBLICE A MODULUI CUM ÎI VEDE PE EI DUMNEZEU (DUPĂ CRITERIILE LUI) ȘI NU DUPĂ PROPRIILE LOR EVALUĂRII SUBIECTIVE, CARE SUNT TRIBUTARE MODULUI DE GÂNDIRE LUMESC, FIRESC, CARNAL.

ATUNCI CÂND MESAJUL EVANGHELIEI ESTE CORECT PREDICAT / PREZENTAT, DOAR ATUNCI DUHUL SFÂNT LE VA DOVEDI, PRIN INTERMEDIUL MESAJULUI SCRIPTURI, STAREA LOR DISPERATĂ DE SEPARARE DE PĂRTĂȘIA CU DUMNEZEU,  DATORITĂ PĂCATULUI DIN VIAȚA LOR, ȘI ÎI VA FACE CONȘTIENȚI DE PEDEAPSA VEȘNICĂ CARE-I AȘTEAPTĂ ÎN IAD CA ȘI CONSECINȚĂ A FAPTELOR LOR.  DOAR ATUNCI VOR ÎNCEPE EI SĂ PRICEAPĂ CU ADEVĂRAT CE A FĂCUT PENTRU EI DOMNUL ISUS CRISTOS PE CRUCEA DE LA GOLGATA! ACEASTA PREVINE FALSA CONVERTIRE  CARE DOMINĂ AZI, DIN PĂCATE, PEISAJUL EVANGHELIC OCCIDENTAL MAI ALES, DAR CHIAR ȘI ÎN ROMÂNIA, CARE ESTE CARACTERIZAT DE INFLUENȚA TOT MAI MARE A MULTIPLELOR EREZII (ÎNVĂȚĂTURI GREȘITE) PROVENITE DIN: TEOLOGIA LIBERALĂ ȘI NEO-LIBERALĂ; INFLUENȚA MASIVĂ A PSIHOLOGIEI ASUPRA TEOLOGIEI CREȘTINE ÎN ULTIMELE DECENII; PENETRAREA CONTEMPORANĂ A CREȘTINISMULUI CU DOCTRINELE NEW AGE (HINDUISM, BUDISM, ȘAMANISM, ECUMENISM RADICAL ȘI GLOBALISM, ÎMPACHETATE ABIL ÎN TERMINOLOGIE ACCESIBILĂ OCCIDENTALULUI); INFLUENȚA DEOSEBITĂ ÎN SPAȚIUL TEOLOGIC EVANGHELIC ACADEMIC (DE ELITĂ), ÎN ULTIMELE 3 DECENII, A MISTICISMULUI CONTEMPATIV AL BISERICII CATOLICE ȘI ISIHASMULUI BISERICII ORTODOXE (RĂSĂRITENE), PRACTICI MISTICE CU UN POTENȚIAL DEOSEBIT DE NOCIV SPIRITUAL ȘI DOCTRINAR, MENITE SĂ FACILITEZE REALIZAREA ECUMENISMULUI RADICAL; INVAZIA MASIVĂ, FĂRĂ PRECEDENT, ÎN BISERICILE EVANGHELICE OCCIDENTALE, A MISTICISMUL CARISMATIC CONTEMPORAN (CARE PROVINE DIN INFLUENȚA MASIVĂ A MIȘCĂRII OCULTE NEW AGE ASUPRA CARISMATISMULUI) ȘI MULTE, MULTE ALTE AEREZII NIMICITOARE SPIRITUAL.

DAR MAI MULT CA ORICE, ACEASTĂ SCURTĂ PREZENTARE VIDEO (DE LA LINK-UL DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI ARTICOL) ÎI VA CONVINGE PE PĂCĂTOȘII NEMÂNTUIȚI SAU PE ”CREȘTINII” CARNALI NEREGENERAȚI (FALȘII CREȘTINI) CĂ EI POT FI MÂNTUIȚI DOAR  DACĂ EI ACCEPTĂ PRIN CREDINȚĂ, ÎN MOD CONȘTIENT, ATUNCI CÂND AUD MESAJUL EVANGHELIEI PREZENTAT CORECT / BIBLIC, FAPTUL CĂ EI SUNT DOAR NIȘTE PĂCĂTOȘI PIERDUȚI, AFLAȚI ÎNTR-O MIZERABILĂ STARE SPIRITUALĂ, NĂSCUȚI ÎN PĂCAT ȘI FĂRĂDELEGI, CU NEPUTINȚĂ DE A SE SALVA PRIN INTERMEDIUL RELIGIEI LOR, A FAPTELE / EFORTURILOR / MERITELOR  LOR, ORICÂT DE CANTITATIVE ȘI CALITATIVE AR FI ACESTEA, CI EI POT FI MÂNTUIȚI DOAR ȘI NUMAI DATORITĂ ACCEPTĂRII CONȘTIENTE, PRIN CREDINȚĂ, A JERTFEI DOMNULUI ISUS CRISTOS DE PE CALVAR, CARE A PLĂTIT ÎN ÎNTREGIME PREȚUL RĂSCUMPĂRĂRII LOR, SUFERIND PEDEAPSA PENTRU PĂCATELE LOR, ÎN LOCUL LOR, ȘI ÎNVIIND APOI DIN MORȚI A TREIA ZI, DOVEDIND DEFINITIV, PENTRU ORICINE, CĂ EL ESTE MESIA. EI VOR ÎNȚELEGE ATUNCI CĂ ACESTA ESTE  HARUL (FAVOARE NEMERITATĂ) A LUI DUMNEZEU ACORDAT LOR, CARE DEZVĂLUIE CARACTERUL SUBLIM ȘI PERFECT A LUI DUMNEZEU ÎN CARE DREPTATEA, SFINȚENIA, SUVERANITATEA ȘI DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU SE ÎMPLETESC, FĂRĂ A FI ȘTIRBITĂ NICI UNA DIN ELE,  ÎNTR-O ARMONIE CE NE DEZVĂLUIE PERFECȚIUNEA DIVINĂ A CARACTERULUI LUI DUMNEZEU!

ACEASTĂ ÎNȚELEGERE CORECTĂ A MESAJULUI EVANGHELIEI TREBUIE SĂ SE SOLDEZE OBLIGATORIU CU CAPITULAREA TOTALĂ A OMULUI ÎN FAȚA CREATORULUI ȘI MÂNTUITORULUI SĂU, SITUAȚIE CE TREBUIE  ÎNSOȚITĂ ȘI URMATĂ OBLIGATORIU DE POCĂINȚĂ!

Pocăința implică automat și obligatoriu, pe lângă conștientizarea și recunoașterea biblică a păcatului comis, părere de rău pentru comiterea lui, repararea consecințelor lui (dacă este posibil acest lucru), cerere fierbinte de iertare față de Dumnezeu, dar în mod deosebit pocăința autentică (biblică) implică, mai ales, cea mai importantă etapă a ei:  părăsirea sau abandonarea practicării păcatului! Dacă nu sunt îndeplinite întocmai aceste aspecte (care nu sunt posibile prin eforturi și strădanii religioase umane ci doar prin puterea de regenerare și sfințire a Duhului Sfânt, manifestate în viața creștinului autentic, a pocăitului biblic) atunci doar ne înșelăm singuri, mergând în iad în timp ce avem falsa impresie că vom merge în rai după moartea noastră fizică.

PREZENTAREA VIDEO ARE SONOR ȘI SUBTITRARE DOAR ÎN LIMBA ENGLEZĂ:

 Are You a Good Person?                                                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=TCSUKIhjevo