PRIMUL PAPĂ POSTMODERN EMERGENT AFIRMĂ: „Toți oamenii sunt fiii lui Dumnezeu”

Urmăriți declarația Papei:

 

Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu revelat oamenilor, îl CONTRAZICE flagrant pe papa Francisc!

Conform Bibliei nu TOȚI oamenii sunt fiii/copiii lui Dumnezeu ! Sub nici o formă, conform Bibliei, nu sunt fiii lui Dumnezeu păgânii, adică necreștinii, cei care venerează dumnezeii falși ai păgânismului: pe Buda, zeii Hinduismului, pe Alah (falsul dumnezeu al Islamului). Nici chiar evreii, nu sunt numiți fiii lui Dumnezeu în Noul Testament, dacă nu-L recunosc pe Isus Cristos ca fiind Mesia, unicul Mântuitor promis de Vechiul Testament, etc.

Referindu-se la singurul Mântuitor dat oamenilor, adică la Domnul ISUS CRISTOS, apostolul Ioan scria în evanghelia care-i poartă și numele (Ioan 1:12-13) următoarele:

Dar tuturor celor ce L-au primit (pe Isus Cristos), adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu

În Ioan 8:41-44 este consemnat că însuși Domnul Isus Cristos a spus răspicat unor evrei, care susțineau ipocrit că ei au ca tată doar pe Dumnezeu, dar în același timp își permiteau să-L respingă pe El ca Mântuitor, că aceștia au ca tată (spiritual) pe diavolul și nu pe Dumnezeu cum pretindeau ei:

Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei I-au zis: Noi nu suntem copii născuți din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.

Isus le-a zis: Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-ați iubi și pe Mine, căci Eu am ieșit și vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.

Pentru ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Pentru că nu puteți asculta Cuvântul Meu.

Voi AVEȚI DE TATĂ PE DIAVOLUL; și vreți să împliniți poftele tatălui vostru.

 CUI TREBUIE SĂ I SE ADUCĂ ÎNCHINARE: lui Buda, lui Alah sau lui ISUS?

Filipeni 2:9-11

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; 10. pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ 11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul

Referindu-se la posibilitatea cooperării spirituale, de tip ecumenic, între creștini și păgâni, cooperare de genul celei propuse de papa Francisc, Biblia afirmă foarte clar și hotărât în 2 Corinteni 6:14-17 că nu este cazul de așa ceva, absolut sub NICI o formă!

În plus, Biblia, care e Cuvântul lui Dumnezeu îl contrazice și mai mult pe papa Francisc, căci ea afirmă clar că, credinciosul creștin autentic, ca dovadă sau ca urmare a faptului ca este fiu de Dumnezeu, se SEPARĂ spiritual de cei necredincioși (adică de necreștini, de păgâni).

2 Corinteni 6:14-17 Relația dintre credincioşii creștini şi necredincioşi (necreștini/păgâni):

14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?

15 Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios (păgânul)?

16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.

17 De aceea: Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi.

18 Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.

DE CE NU TREBUIE CREȘTINII SĂ AIBĂ PĂRTĂȘIE SPIRITUALĂ CU PĂGÂNII, ADICĂ CU NECREȘTINII?

Conform Bibliei, atât a Noului Testament cât și a Vechiului Testament, închinarea idolatră a păgânilor nu este adusă lui Dumnezeu, ci dracilor/demonilor (lui Satan, adversarul lui Dumnezeu) :

Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile*, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. (1 Corinteni 10:20)

–- *”neamurile”- este un termen ebraic clasic pentru păgâni

Au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu-i cunoşteau, dumnezei noi, veniţi de curând, de care nu se temuseră părinţii voştri. (Deuteronom 32:17)